5/31/2020
یکشنبه، ۱۱ خرداد ۱۳۹۹
در ویدئوتیتر «اعتمادآنلاین» ببینید:

رضایت کارگر نافی بیمه کارفرماست؟

محمدحسن زدا، قائم‌مقام سازمان تامین اجتماعی، گفت:‌ برخی کارفرمایان تصور می‌کنند در صورت رضایت کارگر می‌توانند او را بیمه نکنند و مسئولیتی هم متوجه‌شان نخواهد بود، اما این‌طور نیست.

اعتمادآنلاین|بر اساس قانون، بیمه امری اجباری و مسئولیت آن بر عهده کارفرماست.

 

اما برخی کارگران به خاطر نیاز به داشتن شغل و درآمد، به انجام کارهایی بدون حق بیمه تن می‌دهند.

 

حتی برخی کارگران از روی ناچاری در ابتدای شروع به کار، مجبور می‌شوند برگه سفیدی به کارفرما بدهند مبنی بر آنکه هیچ حقی ندارند و تمام حق و حقوق خود را گرفته‌اند.

 

چنین کاری قانونی نیست و اگر کارگری در صورت مواجهه با این شرایط به اداره کار مراجعه کند موضوع قابل پیگیری است، اما مساله نیاز به درآمد باعث می‌شود کارگران دنبال پیگیری قانونی این موضوعات نروند.

 

همچنین رد و بدل کردن این برگه سفید نافی مسئولیت بیمه‌ای کارفرما در قبال کارگران خود نیست.

 

حتی اگر کارفرما برگه‌ای گرفته و هر نوع قراردادی با کارگر خود بسته باشد، تا هنگام برقرار بودن رابطه دستمزدبگیری، کارفرما باید کارگر خود را بیمه کند تا مشمول جریمه نشود.

 

محمدحسن زدا، قائم‌مقام سازمان تامین اجتماعی، با تایید این موضوع گفت:‌ برخی کارفرمایان تصور می‌کنند در صورت رضایت کارگر می‌توانند او را بیمه نکنند و مسئولیتی هم متوجه‌شان نخواهد بود، اما این‌طور نیست.

 

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها