7/6/2020
دوشنبه، ۱۶ تیر ۱۳۹۹
خواست میرزا کوچک استقلال و آزادی برای کل جامعه ایران بود

خواست میرزا کوچک استقلال و آزادی برای کل جامعه ایران بود

جامعه شناس و پژوهشگر گیلانی گفت: میرزا کوچک خان و یارانش با هر نوع تفکر تجزیه طلبانه و جدا شدن کشور مخالف بودند و هدف اصلیشان به دست آوردن استقلال و آزادی برای کل جامعه ایران بود.

اعتمادآنلاین| عباس نعیمی جورشری، جامعه شناس و پژوهشگر گیلانی در آیین نودوهشتمین سالگرد شهادت میرزاکوچک جنگی و 152 روحانی شهید گیلانی که با حضور مردم، خانواده های معظم شهدا و جمعی از مسئولان در مرکز مبارزات نظامی سردار جنگل در شهرستان صومعه سرا برگزار شد، با بیان اینکه میرزا کوچک خان متاثر از دو جریان فکری اسلامی و ناسیونالیستی بود، بیان کرد: وی در مبارزات خود به تعالیم و آموزه های اصیل اسلام مبتنی بر تشییع اتکا و اندیشه وطن دوستانه خود را در مقابل مداخلات و تهاجم بیگانگان تقویت کرد.

 

وی ابعاد داخلی بینش میرزا کوچک خان را عدالت اجتماعی، مبارزه استبداد سیاسی و قرائت مذهبی دانست و افزود: ابعاد اجتماعی نهضت میرزا بیانگر مواضع او در قبال ساختار اجتماعی دوران و خواسته های تحول طلبانه اش است.

 

نعیمی جورشری اضافه کرد: ابعاد سیاسی جنبش جنگل نیز بیانگر مواضع میرزا در برابر حکومت وقت است که مشخص می کند میرزا از لحاظ ایدئولوژی بر دو مولفه آزادی خواهی و قانون گرایی استوار است.

 

این مدرس دانشگاه همچنین بعد مذهبی نهضت میرزا کوچک را نشان دهنده مقوله مذهب و جایگاه آن در نظام سیاسی مد نظر سردار جنگل برشمرد و گفت: دیدگاه آزادی خواهی میرزا کوچک خان متاثر از عقاید مذهبی و جهان بینی خداباورانه و تکاملی او بود.

 

جامعه شناس و پژوهشگر گیلانی خاطرنشان کرد: هنگامی که میرزا و یارانش رشت را به تصرف درآوردند، او این نوع جهان بینی تلفیقی را در قالب اعلامیه برای مردم تبیین کرد.

 

وی با بیان اینکه ابعاد خارجی بینش سیاسی میرزا کوچک خان در مقابل عناصر بین المللی بر دو مولفه استقلال و تمامیت ارضی استوار است، گفت: میرزا و یارانش با هر نوع تفکر تجزیه طلبانه و جدا شدن کشور مخالف بودند و هدف اصلیشان به دست آوردن استقلال و آزادی برای کل جامعه ایران بود.

 

نعیمی جورشری، بدست آوردن استقلال، ایجاد یک حکومت ملی در کشور، با سواد کردن مردم، تقسیم اراضی مالکان بزرگ بین کشاورزان، توسعه صنعت، ایجاد راه آهن، احداث کارخانجات چرم سازی و نساجی، تاسیس بیمارستان و ایجاد نظام آموزشی نو را از مهمترین اهداف جنبش جنگل در ایران برشمرد که همه این موضوعات تفکر عدالت محور میرزا کوچک جنگلی را ترسیم می کند.

 

منبع: ایسنا 

 

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها