8/3/2020
دوشنبه، ۱۳ مرداد ۱۳۹۹
1650 میلیارد تومان برای پرداخت خسارت به کشاورزان اختصاص یافت
لایحه بودجه 99؛

1650 میلیارد تومان برای پرداخت خسارت به کشاورزان اختصاص یافت

هزار و 650 میلیارد تومان به منظور پرداخت خسارت کشاورزان، از سوی دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی پرداخت خواهد شد.

اعتمادآنلاین|  در بخش دوم تبصره سیزده ماده واحده لایحه بودجه سال 99 آمده است: در اجرای جزء (1)بند (ب) ماده (32 )و همچنین بند (ث) ماده (33 )قانون برنامه ششم توسعه به ترتیب مبلغ پانزده هزار میلیارد ریال و یک هزار و پانصد میلیارد ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی اختصاصی می یابد.

 

منبع: مهر

اعتمادآنلاین را در تلگرام دنبال کنید: https://t.me/EtemadOnline
موضوعات مرتبط
دیدگاه ها