بدهکارترین کشورها در سال 2019 | اعتمادآنلاین
9/27/2020
یکشنبه، ۰۶ مهر ۱۳۹۹
بدهکارترین کشورها در سال 2019

بدهکارترین کشورها در سال 2019

ایرلند بیشترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی جهان را دارد.

اعتمادآنلاین| پیش بینی می شود که مجموع بدهی‌های جهان شامل بدهی‌های دولت، شرکت‌ها و بدهی‌های خارجی در سال 2019 به حدود 255 تریلیون دلار برسد که در طول تاریخ بی‌سابقه بوده است. طبق اعلام سایت بدهی آمریکا تا پایان ماه نوامبر ایرلند بیشترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی را در جهان داشته است به گونه‌ای که این کشور اکنون بیشتر از 10 برابر اندازه اقتصاد خود بدهی خارجی دارد.

در ادامه با 10 کشوری که بیشترین نسبت بدهی به اندازه اقتصاد خود را دارند آشنا می‌شوید:

 

1-ایرلند

جمعیت: چهار میلیون و 818 هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در دوازده ماه منتهی به دسامبر: 280 میلیارد و 706 میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 894.32  درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 67.01 درصد

 

2- هلند

جمعیت: 17 میلیون و 97 هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در دوازده ماه منتهی به دسامبر: 893 میلیارد و 219 میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 506.94 درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 54.28 درصد

 

3- بلژیک

جمعیت: 11 میلیون و 539 هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در دوازده ماه منتهی به دسامبر: 531 میلیارد و 110 میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 267.10 درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 109.53 درصد

 

4- یونان

جمعیت: 10 میلیون و 472 هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در دوازده ماه منتهی به دسامبر: 222 میلیارد و 305 میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 249.35 درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 188.68 درصد

 

5- سوئیس

جمعیت: هشت میلیون و 591 هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در دوازده ماه منتهی به دسامبر: 746 میلیارد و 210 میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 244.19 درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 42.86 درصد

 

6- پرتغال

جمعیت: 10 میلیون و 225 هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در دوازده ماه منتهی به دسامبر: 227 میلیارد و 404 میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 198.53 درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 125.84 درصد

 

وضعیت دیگر کشورها

 

آمریکا

جمعیت: 330 میلیون و 230 هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در دوازده ماه منتهی به دسامبر: 21 تریلیون 704 میلیارد و 22 میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 97.15 درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 69.85 درصد

چین

جمعیت: یک میلیارد و 433 میلیون و 786 هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در دوازده ماه منتهی به دسامبر: 15 تریلیون و 621 میلیارد و 420 میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 13.3 درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 53.6 درصد

 

ژاپن

جمعیت: 126 میلیون و 859 هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در دوازده ماه منتهی به دسامبر: چهار تریلیون و 590 میلیارد و 977 میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 99.99 درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 247.02 درصد

 

آلمان

جمعیت: 83 میلیون و 517 هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در دوازده ماه منتهی به دسامبر: سه تریلیون و 846 میلیارد و 767 میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 146.5 درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 62.12 درصد

 

منبع: ایسنا

اعتمادآنلاین را در تلگرام دنبال کنید: https://t.me/EtemadOnline
موضوعات مرتبط
دیدگاه ها