2/27/2020
پنج شنبه، ۰۸ اسفند ۱۳۹۸
حدود 3/5 میلیون زن سرپرست خانوار در کشور داریم
معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده:

حدود 3/5 میلیون زن سرپرست خانوار در کشور داریم

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: حدود 3/5 میلیون زن سرپرست خانوار در کشور داریم.

اعتمادآنلاین| معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: «حدود 3/5 میلیون زن سرپرست خانوار در کشور داریم .

 

امروز هفتمین شورای ملی هماهنگی امور زنان سرپرست خانوار با حضور 8 دستگاه مسئول برگزار و گزارش کارها و نتایج اقدامات ارایه شد.

 

برنامه اقدام و عمل زنان سرپرست خانوار ازجمله کارآفرینی برای هزاران نفر از آنها از سال 97 در حال اجراست.»

ابتکار

منبع: توئیتر

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها