3/30/2020
دوشنبه، ۱۱ فروردین ۱۳۹۹
هنر روز، کشمیر

هنر روز، کشمیر

این نقاشی اثر جان سینگر سارجنت، نقاش قرن نوزدهمی آمریکایی است. در این نقاش، خواهرزاده وی یک شال کشمیری را به تن دارد در حالی که در 7 حالت مختلف از او طراحی گردیده است.
موضوعات مرتبط
دیدگاه ها