3/30/2020
دوشنبه، ۱۱ فروردین ۱۳۹۹
هنر روز، چترها

هنر روز، چترها

چترها، یک نقاشی رنگ روغن روی بوم است که توسط پیر آگوست رنوآر کشیده شده‌است. این نقاشی صحنه خیابان شلوغی را در پاریس نشان می‌دهد که بیشتر مردم در برابر باران از چتر استفاده کرده‌اند.
موضوعات مرتبط
دیدگاه ها