3/30/2020
دوشنبه، ۱۱ فروردین ۱۳۹۹
احداث 2 گرمخانه عمومی و راه‌اندازی واحد سیار کمک به کودکان کار در تهران

احداث 2 گرمخانه عمومی و راه‌اندازی واحد سیار کمک به کودکان کار در تهران

سرپرست سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران از ساخت دو گرمخانه عمومی ویژه زنان و مردان و همچنین راه‌اندازی واحدهای سیار خدمات دهی به کودکان کار در سال آینده خبر داد.

اعتمادآنلاین| مالک حسینی در مورد وضعیت بودجه سازمان رفاه شهرداری تهران در لایحه بودجه99 شهرداری تهران با بیان اینکه خوشبختانه مدیریت شهری نگاه توسعه گرا و جامعی به موضوعات آسیب ‌های اجتماعی دارد، گفت: عقب ماندگی زیاد در حوزه خدمات اجتماعی در شهر تهران داریم که باید این موضوع بهبود یابد و سعی داریم در بودجه نگاه متوازنی به این پدیده داشته باشیم.

 

وی با بیان اینکه در بودجه 99 سازمان رفاه و خدمات اجتماعی پیشنهاد شده است که در سال آینده، دو گرمخانه عمومی و فرامنطقه‌ای در تهران احداث شود، گفت: احداث 5گرمخانه عمومی در برنامه سوم توسعه شهر تهران در شورای شهر به تصویب رسیده که در نظر داریم در گام اول در سال آینده، دو گرمخانه عمومی در شهر، ویژه زنان و مردان ایجاد کنیم.

 

حسینی با تاکید بر اینکه این دو گرمخانه فرامنطقه‌ای هستند که ظرفیت آنها بیش از 350 نفر خواهد بود، ادامه داد: برای اولین بار در بودجه سال آینده به موضوع کودکان کار توجه ویژه شده است چراکه معتقدیم ما به تنهایی نمی‌توانیم پدیده کار کودک را از بین ببریم اما می‌توانیم با ارائه خدمات متعدد آسیب‌های این اشتغال زودهنگام را کاهش دهیم که در همین راستا در لایحه بودجه پیشنهاد دادیم که  سازمان نسبت به ایجاد واحدهای سیار برای خدمت رسانی به کودکان کار اقدام کند تا در واحدها،  خدمات روانشناختی، درمانی ، مراقبت های بهداشتی، معاینه های عمومی و دوره ای  به کودکان کار ارائه شود.

 

سرپرست سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران با بیان اینکه در بودجه پیشنهادی این سازمان به شورای شهر به موضوع  کارآفرینی توجه ویژه ای شده است، گفت: برای اولین بار در بودجه، راه اندازی دو مرکز کارآفرینی اجتماعی پیشنهاد شده است که براین اساس یک مرکز توسعه کارآفرینی شکل خواهد گرفت تا صاحبان مشاغل و صنایع بزرگ با گروه‌های کارگری پیوند خواهند خورد.

 

حسینی تاکید کرد: این پیشنهادات در لایحه پیشنهادی این سازمان به شورای شهر ارائه شده است که در صورت تصویب از سال آینده در تهران اجرایی خواهد شد.

 

منبع: ایسنا

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها