4/8/2020
چهارشنبه، ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
انجام تست‌های غربالگری در ورودی تهران
ناهید خداکرمی، رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران خبر داد:

انجام تست‌های غربالگری در ورودی تهران

رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران بر انجام تست‌های غربالگری در مبادی ورودی تهران تأکید کرد و از رسانه‌ها درخواست کرد که حتی الامکان امور رسانه‌ای خود را به صورت مجازی پیگیری کنند.

اعتمادآنلاین| ناهید خداکرمی، رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران با بیان اینکه برگزاری اینگونه نشست‌های مجازی قطعا در کاهش شیوع ویروس نقش موثری دارد، گفت: از رسانه‌ها می‌خواهیم که حتی الامکان امور رسانه‌ای خود را به صورت مجازی پیگیری کنند؛ چرا که آنها می‌توانند به دلیل حضورشان در فضاهای عمومی به عنوان یک ناقل عمل کنند و اگر امورات کاری‌شان مجازی و غیر مستقیم باشد می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند.

 

وی با بیان اینکه قبل از اعلام ورود کرونا به ایران در کمیته سلامت شورا در زمانی که مشغول بررسی تبصره‌های بودجه 99 شهرداری تهران بودیم، پیشنهاد داده شد که ردیف بودجه‌ای برای شهرداری در خصوص محافظت از شهروندان در مقابل بیماری‌های واگیردار اختصاص داده شود تصریح کرد: همچنین پیشنهاد دادیم که در ردیف کمک‌های شهرداری، کمک به انجمن‌های پزشکی نیز دیده شود که آن زمان پذیرش این موضوع سخت بود اما حالا با شرایطی که پیش آمده همه اعضا به اهمیت اختصاص بودجه سلامت در شهرداری تهران پی بردند.

 

منبع: ایسنا

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها