3/30/2020
دوشنبه، ۱۱ فروردین ۱۳۹۹
تکمیل 14 بیمارستان با 2527 تخت در سال جاری
معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد

تکمیل 14 بیمارستان با 2527 تخت در سال جاری

مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی تعداد بیمارستان‌های تحویل شده و آماده تحویل را در سراسر کشور و طی سال‌های 97 و 98، 14 بیمارستان با 2527 تخت بیمارستانی برشمرد.

اعتمادآنلاین|‌ ‌ محمدجعفر علیزده معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات عمومی و دولتی، بیمارستان های تحویلی و آماده تحویل را در سال97 و تا پایان سال مالی 98، 14 بیمارستان در سراسر کشور عنوان کرد.

 

معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: در سال‌ 97 و تا پایان سال مالی 98، 14 بیمارستان در سراسر کشور با 2527 تخت تحویل شده است. 

 

مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی پروژه‌های تحویل شده در سال 98 را به بهره‌بردار، 6 بیمارستان برشمرد و در بیان جزییات آنها اعلام کرد: بیمارستان بروجن با 237 تخت، بیمارستان بهشهر با 220 تخت، بیمارستان پاوه با 90 تخت، بیمارستان جایگزین زرند با 149 تخت، بیمارستان سراوان با 222 تخت، بیمارستان تالش با 232 تخت با مجموع 6 بیمارستان و 1150 تخت از جمله بیمارستان های تحویل شده در سال 98 است.

 

علیزاده لیست بیمارستان‌های قابل‌تحویل در سال مالی 98 را نیز 8 بیمارستان با 1377 تخت برشمرد. وی گفت: بیمارستان سقز با 235 تخت، بیمارستان جایگزین لنگرود با 143 تخت، بیمارستان جایگزین شهیدرجایی گچساران با 142 تخت، بیمارستان تکاب با 90 تخت، بیمارستان تویسرکان با 154 تخت، بیمارستان جهرم با 243 تخت و بیمارستان آموزشی 15 خرداد مهدی شهری با 97 تخت، و بیمارستان آموزشی تربیت حیدریه با 273 تخت از جمله بیمارستان‌هایی است که تقریبا به مراحل نهایی رسیده است و در سال مالی 98 تحویل می‌شود.

 

منبع: ایلنا 

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها