4/8/2020
چهارشنبه، ۲۰ فروردین ۱۳۹۹

کرونا از دریچه نگاه کارتونیست‌های عرب

کارتونیست‌ها نیز همانند دیگر آحاد جامعه رسانه‌ای تحت تاثیر شیوع گسترده کرونا در جوامع خود قرار گرفته و از منظر خود به مساله پرداخته‌اند.

اعتمادآنلاین| کارتونیست‌ها نیز همانند دیگر آحاد جامعه رسانه‌ای تحت تاثیر شیوع گسترده کرونا در جوامع خود قرار گرفته و از منظر خود به مساله پرداخته‌اند.

 

با نگاهی به رسانه‌های عربی، مواردی از این دیدگاه‌ها را می‌توان یافت که برخی از آنها در پی می‌آیند:

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

9

 

10

 

11

 

12

 

 

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها