4/1/2020
چهارشنبه، ۱۳ فروردین ۱۳۹۹
راه‌اندازی نمایشگاه دائمی کتب قضایی/ ارتباط بدنه قوه قضاییه با پژوهشگاه قوه قضاییه در گذشته چندان موثر و عمیق نبوده است
حامد نیکونهاد، معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه خبر داد:

راه‌اندازی نمایشگاه دائمی کتب قضایی/ ارتباط بدنه قوه قضاییه با پژوهشگاه قوه قضاییه در گذشته چندان موثر و عمیق نبوده است

معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه از راه‌اندازی نمایشگاه دائمی کتب قضایی در محل پژوهشگاه خبر داد.

اعتمادآنلاین| حامد نیکونهاد، معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری با معاونت قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری، اظهار کرد: پژوهشگاه قوه قضاییه، خود را خادم نهادهای زیرمجموعه دستگاه قضا برای تامین هرگونه نیاز پژوهشی می‌داند.

 

وی با اشاره به اینکه اولویت پژوهشگاه قوه‌ قضاییه رفع نیازهای دستگاه قضا به صورت عملیاتی است، گفت: ظرفیت‌های متنوعی در پژوهشگاه داریم و به نوعی راه ارتباطی میان نخبگان، استادان دانشگاهی با بدنه قوه‌ قضاییه برای انعکاس مشکلات و رفع نیازهای قوه قضاییه هستیم.

 

معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به اعلام آمادگی پژوهشگاه قوه‌ قضاییه در راستای شناسایی نیازهای دستگاه قضا و همکاری با بدنه قوه قضاییه، افزود: خوشبختانه تاکنون تفاهم نامه‌های بسیاری با دانشگاه‌ها منعقد کرده‌ایم.

 

تشکیل کارگروه حقوق اداری در پژوهشگاه قوه قضاییه

 

وی با اشاره به اینکه استادان دانشگاه‌ها در کارگاه‌های آموزشی پژوهشگاه شرکت کرده و تعامل خوبی با آنها داریم، اظهارکرد: یکی از موضوعات مهم در راستای تعامل این بوده که ما برای حمایت از پایان نامه‌ها در زمینه رفع نیازهای قوه ‌قضاییه برنامه‌ریزی جدی داریم.

 

معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه‌ قضاییه با بیان اینکه به زودی درخواست خود را برای همکاری بیشتر با دانشجویان و استادان در سایت پژوهشگاه منتشر می‌کنیم، گفت: تشکیل کارگروه حقوق اداری در پژوهشگاه قوه قضاییه با تاکید رییس پژوهشگاه، متشکل از قضات و مدیران قضایی ذی ربط یکی دیگر از فعالیت‌های مثبت بوده است.

 

وی با بیان اینکه در کارگروه مذکور قضات، مدیران قضایی، استادان و نخبگان جوان حضور دارند، افزود: از دیگر برنامه‌های پژوهشگاه قوه قضاییه، راه‌اندازی مرکز آموزش و نوآوری است.

 

نیکونهاد در ادامه با بیان اینکه کارگاه‌های آموزشی بسیاری، بهمن ماه امسال در حوزه‌های مختلف از جمله پزشکی، بانکی و اقتصادی برگزار شد که در حال حاضر برنامه‌ریزی کردیم تا برای سال آینده نیز این امر ادامه یابد، افزود: موضوع مهم این است که این کارگاه‌های آموزشی عمومی بوده و به دنبال ترویج آگاهی حقوقی در میان اقشار مردم است.

 

وی با اشاره به اینکه آموزش همگانی نیازمند تعامل بیشتر با قضات و بدنه قوه قضاییه است، گفت: پژوهشگاه قوه قضاییه در زمینه جذب سرباز نخبه نیز برنامه‌ریزی جدی داشته است به شکلی که نخبه‌ها به پژوهشگاه مراجعه کرده و یک دانشجوی دکتری می‌تواند خدمت سربازی خود را با کار پژوهشی بگذارند.

 

برگزاری جشنواره آرای برتر

 

معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه با بیان اینکه برگزاری جشنواره آرای برتر را دنبال می‌کنیم، گفت: پژوهشکده استخراج آرا پژوهشگاه قوه قضاییه، نشست‌های نقد آرای قضایی را به جد دنبال می‌کند که برای همکاری و تعامل بیشتر در این زمینه پیش‌نویس نهایی را به استان‌ها و نهادهای قوه قضاییه ارسال کرده تا مبنایی برای گفتمان نقد آرا باشد.

 

وی در ادامه با بیان اینکه برگزاری رویداهای پژوهشی در سال آینده از برنامه‌های پژوهشگاه است، افزود: در گروه حقوق اداری پژوهشگاه قوه قضاییه، بیشترین تعامل با دیوان عدالت اداری است و در جلسه هفته گذشته این گروه، قرار شد پروژه‌های مشترک با نهاد ذی‌ربط، دنبال شود.

 

ارتباط بدنه قوه قضاییه با پژوهشگاه قوه قضاییه در گذشته چندان موثر و عمیق نبوده است

 

نیکونهاد در ادامه با بیان اینکه در گذشته ارتباط بدنه قوه قضاییه با پژوهشگاه قوه قضاییه در گذشته چندان موثر و عمیق نبوده ولی امروز این امر بهبود یافته است، اظهارکرد: امروز بنا شده تا نهادهای کاربر و پژوهشگر کاملاً به یکدیگر نزدیک و همکاری‌های لازم را داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری جایگاه ممتازی در قوه قضاییه دارد، افزود: یکی از موضوعات دیگر این است که ادبیات خصوصی حقوق اداری را باید در پژوهشگاه قوه قضاییه با همکاری نهادهای پژوهشی و متولی دادرسی اداری رشد دهیم.

 

معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه با تاکید بر آمادگی کامل برای نشر آثار و همکاری با دیوان عدالت اداری، گفت: پژوهشگاه قوه قضاییه مجوز نشر پژوهش دارد، بنابراین دیوان عدالت اداری می‌تواند از ظرفیت پژوهشگاه استفاده کند.

 

نیکونهاد در ادامه با بیان اینکه نمایشگاه دائمی کتب قضایی در محل پژوهشگاه قوه قضاییه در حال راه‌اندازی است، گفت: در حال حاضر پژوهشگاه قوه قضاییه به عنوان یک واحد مستقل در دل معاونت حقوقی قوه قضاییه قرار دارد.

 

آموزش 6 هزار نفر در حوزه ماده 100 قانون شهرداری

در ادامه همچنین دکتر محمدموحد، معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه آموزش‌های لازم برای قضات و کارکنان از سوی دیوان عدالت اداری صورت گرفته است، بیان کرد: از سال 1395 تاکنون به دستگاه‌های اجرایی آموزش ارائه دادیم و در این زمینه سالانه حداقل 120 ماموریت استانی برای ارائه آموزش داشتیم.

 

وی با اشاره به ماده 100 قانون شهرداری، افزود: تاکنون به قضات و مجموعه مرتبط با دستگاه قضایی در استان‌ها در زمینه ماده 100 قانون شهرداری آموزش‌های لازم را ارائه داده‌ایم؛ درواقع در سال 97 بالغ بر 6 هزار نفر را در حوزه ماده 100 قانون شهرداری آموزش دادیم.

 

پیشگیری از 7 هزار مصوبه غیرقانونی شورای اسلامی

 

معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری با بیان اینکه بالغ بر 7 هزار مصوبه غیرقانونی شورای اسلامی را در هیات تطبیق ابطال کردیم، افزود: ما آموزش‌ها را در دل دستگاه‌ها بردیم که امیدواریم از ظرفیت پژوهشگاه قوه قضاییه نیز بتوانیم استفاده کنیم.

 

وی ادامه داد: از سال 1360 تا پایان 1397 تمام آرای وحدت رویه و ابطالی را جمع آوری کرده و امروز در اختیار قضات قرار گرفته است.

 

معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری با بیان اینکه امسال پروژه "رای صحیح" در دستور کار قرار گرفته است به این شکل که قاضی می‌تواند با مراجعه به سامانه به راحتی از این آرا استفاده کند، گفت: امروز بیشترین شکایت و آرا در دیوان عدالت اداری مربوط به مرخصی زایمان و تبدیل وضعیت استخدامی است.

 

موحد با اشاره به اینکه تاکنون 430 آرای صحیح آماده شده و تا پایان سال 99 این بارگذاری تمام خواهد شد و آرا در سامانه قرار خواهد گرفت، اظهارکرد: بنا داریم بعد از تنقیح این آرا، برای دستگاه‌ها، قضات و مردم قابل دسترس باشد.

 

وی بیان کرد: ما با حضور نمایندگان پژوهشگاه قوه قضاییه در هیات تخصصی و عمومی دیوان عدالت اداری مشکل نداشته و از این موضوع استقبال می‌کنیم.

 

40 درصد نشست‌ها در سال آینده بر دیوان عدالت اداری متمرکز است

 

همچنین در ادامه دکتر فاطمه افشاری، مدیرگروه حقوق اداری پژوهشکده حقوق عمومی پژوهشگاه قوه قضاییه بیان کرد: طی بررسی‌های گروه حقوق اداری، 40 درصد موضوعات و نشست‌ها در سال آینده بر دیوان عدالت اداری متمرکز است. به طور مثال در خصوص پروژه لایحه جامع دادرسی اداری باید دستوالعمل واحد تشکیل شود که در این زمینه با همکاری دیوان عدالت اداری باید برنامه ریزی کنیم و در نهایت شاهد خروجی خوب و موثر باشیم.

 

وی بیان کرد: درخواست داریم تا آرا و پژوهش‌های دیوان عدالت اداری نیز در اختیار پژوهشگاه قوه قضاییه قرار گیرد تا شاهد افزایش همکاری باشیم.

 

منبع: ایسنا

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها