6/5/2020
جمعه، ۱۶ خرداد ۱۳۹۹
امکان افزایش 5درصدی ضریب امنیت غذایی کشور در سال جهش تولید

امکان افزایش 5درصدی ضریب امنیت غذایی کشور در سال جهش تولید

نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: با افزایش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی می‌توان ضریب امنیت غذایی کشور را 2 تا 5 درصد در سال جهش تولید افزایش داد.

اعتمادآنلاین| علی قلی ایمانی درباره الزامات «جهش تولید» در بخش کشاورزی اظهار کرد: برای تحقق جهش تولید در بخش کشاورزی به ویژه در تولید گندم نیازمند سرمایه گذاری بیشتری هستیم.

 

وی افزود: مهم ترین اصل برای شکل گیری جهش تولید، سرمایه گذاری به ویژه در بخش زیرساخت های توسعه سامانه های نوین آبیاری، زهکشی، مهار آب ها و توسعه مکانیزاسیون بخش کشاورزی است.

 

نایب رئیس  بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: در صورتی که الزامات جهش تولید یعنی افزایش سرمایه گذاری در این بخش فراهم شود شاهد جهش تولید در بخش کشاورزی و تولید گندم خواهیم بود.

 

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: با تحقق این امر و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی می‌توان ضریب امنیت غذایی کشور را 2 تا 5 درصد در سال جاری افزایش داد.

 

منبع: تسنیم

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها