7/12/2020
یکشنبه، ۲۲ تیر ۱۳۹۹
چک‌های برگشتی زیاد شد/ 719 هزار فقره چک در بهمن 98 برگشت خورد

چک‌های برگشتی زیاد شد/ 719 هزار فقره چک در بهمن 98 برگشت خورد

حدود 719 هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر 116 هزار میلیارد ریال در بهمن ماه 98 در کل کشور برگشت داده شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 3.6 درصد و 4.1 درصد افزایش نشان می‌دهد.

اعتمادآنلاین|  حدود 8 میلیون و 600 هزار فقره چک به ارزشی حدود 1219 هزار میلیارد ریال در بهمن ماه 1398 در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 1.6 درصد و 10.3 درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود 2 میلیون و 900 هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر 63� هزار میلیارد ریال مبادله شد.

 

در بهمن ماه سال گذشته 52 درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با 33.7 درصد، 10.4 درصد و 7.9 درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین 64.1 درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (51.7 درصد)، اصفهان (6.4 درصد) و خراسان رضوی (6 درصد) مبادله شده است که بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

 

چقدر چک در بهمن وصول شد؟/ تهرانی ها صدر جدول وصول چک

 

در بهمن ماه 1398، در کل کشور بالغ بر 7 میلیون و 800 هزار فقره چک به ارزشی بیش از 11� 2 هزار میلیارد ریال وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 1.5 درصد و 11 درصـد افزایش نشان می‌دهد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب 91.6 درصد و 90.5 درصد وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول شده در دی ماه 1398 به ترتیب معادل 91.8 درصد و 89.8 درصد و در بهمن ماه 1397 به ترتیب برابر 90.3 درصد و 88.9 درصد بوده است.

 

در بهمن ماه 1398 در استان تهران حدود 2 میلیون و 700 هزار فقره چک به ارزشی حدود 577 هزار میلیارد ریال وصول شد که از نظر تعداد 92.6 درصد و از نظر ارزش 91.5 درصد از کل چک‌های مبادله‌ای وصول شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های گیلان (92.9 درصـد)، البرز (92.7 درصد) و یزد (92.6 درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (83.3 درصد)، خراسان شمالی (87.2 درصد) و چهارمحال و بختیاری (87.3 درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

 

در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله‌ای در استان به ترتیب به استان‌های البرز و ایلام (هر کدام 91.9 درصد)، خوزستان (91.4 درصد) و گیلان (90.5 درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (84.4 درصد)، خراسان شمالی (85.2 درصد) و هرمزگان (85.3 درصد) کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در اسـتان را به خود اختصاص داده‌اند.

 

ریز آمار چک‌های برگشتی/ کدام استان بیشترین آمار چک برگشتی را داشت؟

 

حدود 719 هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر 116 هزار میلیارد ریال در بهمن ماه 1398 در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 3.6 درصد و 4.1 درصد افزایش نشان می‌دهد. بدین ترتیب از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در بهمن ماه 1398 به ترتیب 8.4 درصد و 9.5 درصد برگشت داده شده است.

درصد تعداد و مبلغ چک‌های برگشـت داده شده در دی ماه 1398 به ترتیب معادل 8.2 درصد و 10.1 درصد و در بهمن ماه سال 1397 بـه ترتیب برابر 9.7 درصد و 11.1 درصد بوده است.  در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود 214 هزار فقره چک بـه ارزشی بـیش از 53 هزار میلیارد ریال برگشت داده شد که از نظر تعداد 7.4 درصد و از نظر ارزش 8.5 درصد از کل چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است.

 

در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، بـه ترتیب به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (16.7 درصد)، خراسان شمالی(12.8 درصد) و چهارمحال و بختیاری (12.7 درصد) اختصـاص یافته است و استان‌های گیلان (7.1 درصد)، البرز (7.3 درصد) و یزد (7.4 درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل تعداد چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

 

در ماه مـورد بررسی در بین سایر اسـتان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی بـه کـل ارزش چک‌های مبادله شده در استان بـه ترتیب به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (15.6 درصد)، خراسان شمالی (14.8 درصـد) و هرمزگان (14.7 درصـد) اختصاص یافته است و استان‌های البرز و ایلام (هـر کدام 8.1 درصد)، خوزسـتان (8.6 درصد) و گیلان (9.5 درصد) کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

 

چرا چک‌های برگشتی زیاد شد؟

 

در بهمن ماه 1398، در کل کشور بالغ بر 691 هزار فقره چک به ارزشی حدود 111 هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد 96.2 درصد و از نظر ارزش 95.2 درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

 

در ماه مورد بررسی در استان تهران حدود 2� 2 هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر 5� هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در استان تهران از نظر تعداد 94.4 درصد و از نظر مبلغ 94.3 درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

 

منبع: تسنیم

اعتمادآنلاین را در تلگرام دنبال کنید: https://t.me/EtemadOnline
موضوعات مرتبط
دیدگاه ها