7/2/2020
پنج شنبه، ۱۲ تیر ۱۳۹۹
سه ماه کرونایی در بهشت زهرای تهران چگونه گذشت ؟

سه ماه کرونایی در بهشت زهرای تهران چگونه گذشت ؟

سعید خال مدیر عامل سازمان بهشت زهرا از روزهای کرونایی در بهشت زهرا می گوید. 

اعتمادآنلاین|  سعید خال مدیر عامل سازمان بهشت زهرا از روزهای کرونایی در بهشت زهرا می گوید.
 

 

منبع: خبرآنلاین

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها