8/6/2020
پنج شنبه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۹
کیفرخواست شهین‌دخت مولاوردی صادر شد/ تشویق به فساد و فحشا، فعالیت تبلیغی علیه نظام، در اختیار قرار دادن اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی شده

کیفرخواست شهین‌دخت مولاوردی صادر شد/ تشویق به فساد و فحشا، فعالیت تبلیغی علیه نظام، در اختیار قرار دادن اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی شده

معاون سابق رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با شکایت دستگاه امنیتی و انتظامی کشور با سه عنوان اتهامی در دادسرای فرهنگ و رسانه مجرم شناخته شد و کیفرخواست نامبرده صادر و جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شد.

اعتمادآنلاین| کیفرخواست برای شهیندخت مولاوردی صادر شده که در آن اتهامات سنگین "تشویق به فساد و فحشا" و "ارائه اطلاعات طبقه‌بندی‌شده" تایید شده است.
 

 

شهیندخت مولاوردی، معاون سابق رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با شکایت دستگاه امنیتی و انتظامی کشور با سه عنوان اتهامی در دادسرای فرهنگ و رسانه مجرم شناخته شد و کیفرخواست نامبرده صادر و جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شد.

 

مولاوردی با اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی (ماده 500)، تشویق به فساد و فحشا و فراهم نمودن موجبات آن (ماده 639) و در اختیار قرار دادن اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی‌شده با هدف برهم‌زدن امنیت کشور (ماده 505 قانون مجازات اسلامی) مجرم شناخته شد.
 
مجازات مرتکبین جرائم مندرج در مواد 505 و 639 قانون مجازات اسلامی تا 10 سال حبس در نظر گرفته شده است.

 

منبع: فارس

اعتمادآنلاین را در تلگرام دنبال کنید: https://t.me/EtemadOnline
موضوعات مرتبط
دیدگاه ها