4/17/2021
شنبه، ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
در ویدئوتیتر «اعتمادآنلاین» ببینید:

کتاب «نظریه‌ای در باب انگیزش آدمی» را بیشتر بشناسید

اثر آبراهام مازلو با عنوان «نظریه‌ای در باب انگیزش آدمی» که اولین بار در سال 1943 منتشر شد به این مسئله می‌پردازد که آیا ما به‌ عنوان انسان، نیازهای جهان‌شمولی داریم؟

اعتمادآنلاین| اثر آبراهام مازلو با عنوان «نظریه‌ای در باب انگیزش آدمی» که اولین بار در سال 1943 منتشر شد به این مسئله می‌پردازد که آیا ما به‌ عنوان انسان، نیازهای جهان‌شمولی داریم؟

 

آبراهام مازلو، روانشناس آمریکایی می‌گوید، در افراد برخوردار از سلامت روان این انگیزه وجود دارد که زنجیره تکامل یابنده‌ای از نیازها را برآورده سازند. 


مازلو این نیازهای آدمی را در پنج گروه بنیادی به صورت سلسله‌مراتبی طبقه‌بندی کرد که به ترتیب ضرورت رتبه‌بندی شده بودند. مهم‌ترین طبقه برای کارکرد آدمی طبقه اول است که شامل نیازهای فیزیولوژیکی مانند غذا، آب و سرپناه می‌شود.

 

طبقه بعدی امنیت و ایمنی را خواه مای و خواه شخصی شامل می‌شود. سپس نوبت نیازهای اجتماعی می‌رسد و پس از آن نیاز به رشد عزت‌ نفس شخصی است. در نهایت نیاز به خودشکوفایی بروز می‌کند که به معنای محقق کردن اهداف و بالفعل کردن توانایی‌ها است.

 

برای آشنایی بیشتر با این کتاب، ویدئوتیتر اعتمادآنلاین را مشاهده کنید.

اعتمادآنلاین را در تلگرام دنبال کنید: https://t.me/EtemadOnline
موضوعات مرتبط
دیدگاه ها