10/30/2020
جمعه، ۰۹ آبان ۱۳۹۹
محمد توسلی، دبیرکل نهضت آزادی ایران، در گفت‌وگوی ویدئویی با «اعتمادآنلاین» پاسخ داد:

نهضت آزادی ایران به قانون اساسی چه نگاهی دارد؟

محمد توسلی، دبیرکل نهضت آزادی ایران، در گفت‌وگوی ویدئویی با «اعتمادآنلاین» گفت: نهضت آزادی به قانون اساسی التزام دارد. چون قانون است، بنابراین باید محترم باشد. به قانون مشروطه هم التزام داشتیم. شما وقتی می‌خواهید به عنوان یک نهاد قانونی در یک کشور فعالیت کنید، باید قانون برای شما محترم باشد و التزام داشته باشد.

اعتمادآنلاین| محمد توسلی، دبیرکل نهضت آزادی ایران، در گفت‌وگوی ویدئویی با «اعتمادآنلاین» گفت: نهضت آزادی به قانون اساسی التزام دارد، چون قانون است، بنابراین باید محترم باشد. به قانون مشروطه هم التزام داشتیم. شما وقتی می‌خواهید به عنوان یک نهاد قانونی در یک کشور فعالیت کنید، باید قانون برای شما محترم باشد و التزام داشته باشد.

 

بخش‌هایی از این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

 

نهضت آزادی به قانون اساسی و اصل 110 آن التزام دارد

 

*نهضت آزادی به این قانون اساسی معتقد است؟

 

التزام دارد.

 

*التزام دارد؟

 

به قانون التزام دارد.

 

*حتی اصل 110؟

 

التزام به قانون با اعتقاد فرق دارد. التزام داریم.

 

*التزام دارید؟

 

بله، التزام داریم. چون قانون است، بنابراین باید محترم باشد. به قانون مشروطه هم التزام داشتیم. شما وقتی می‌خواهید به عنوان یک نهاد قانونی در یک کشور فعالیت کنید، باید قانون برای شما محترم باشد و التزام داشته باشد.

 

*به نظر جنابعالی به عنوان دبیرکل نهضت آزادی، این قانون اساسی حقوق اساسی ملت ایران را تامین کرده است؟

 

بخشی از اصولش بله، ولی در چارچوب همان بخشی که می‌تواند مطالبات ملت ایران را تامین کند. ما چون اعتقاد به مبارزه قانونی، علنی و پرهیز از خشونت داریم...

 

*مبارزه قانونی با چی؟ با کی؟

 

برای دستیابی به مطالبات تاریخی ملت ایران. آن اهدافی است که ملت ما داشته ما هم به عنوان یک حزب قانونی دنبال زمینه‌سازی و بسترسازی برای دستیابی به همین مطالبات تاریخی بوده و هستیم.

 

**مشروح این گفت‌وگو را اینجا ببینیم و بخوانیم.

 

اعتمادآنلاین را در تلگرام دنبال کنید: https://t.me/EtemadOnline
موضوعات مرتبط
دیدگاه ها