1/17/2021
یکشنبه، ۲۸ دی ۱۳۹۹
طغیانی از عدم جمع بندی در خصوص طرح احکام کلی بودجه انتقاد کرد

طغیانی از عدم جمع بندی در خصوص طرح احکام کلی بودجه انتقاد کرد

مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از مطرح شدن پیشنهادات متعدد رفع ابهام در خصوص طرح احکام کلی بودجه از سوی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه انتقاد کرد.

اعتمادآنلاین| مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در تذکری با استناد به ماده 22 آیین نامه داخلی مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص طرح احکام کلی بودجه کشور، بیان کرد: متاسفانه از صبح تاکنون در صحن مجلس نتوانستیم یک بند از این طرح را تصویب کنیم و مکررا در حال بررسی پیشنهادات رفع ابهامی است که از سوی خود اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مطرح می شود.

 

وی در اظهار کرد: از صبح تاکنون تنها پیشنهادات رفع ابهام آقایان میرتاج الدینی، نادران و قادری که همگی اعضای خود کمیسیون برنامه و بودجه هستند در صحن مطرح شده است. در حالی که امکان بررسی این پیشنهادات در خود کمیسیون بود. مطرح کردن پیشنهادات رفع ابهام در صحن حق نمایندگان است اما بدین گونه نباید باشد.

 

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: باید تدبیری اندیشیده شود که اعضای کمیسیون در خصوص طرح ها در خود کمیسیون به جمع بندی رسیده و سپس در صحن فقط مواردی که از قلم افتاده بررسی شود و وقت مجلس گرفته نشود.

 

منبع: ایسنا

اعتمادآنلاین را در تلگرام دنبال کنید: https://t.me/EtemadOnline
موضوعات مرتبط
دیدگاه ها