1/28/2021
پنج شنبه، ۰۹ بهمن ۱۳۹۹
اصلی‌ترین برنامه‌های شهری‌ها برای گذران اوقات فراغت / نقش مطالعه کجاست؟

اصلی‌ترین برنامه‌های شهری‌ها برای گذران اوقات فراغت / نقش مطالعه کجاست؟

نتایج طرح «آمارگیری گذران وقت در تابستان 99»، حاکی از آن است که بیشترین فعالیت گذران وقت جمعیت 15 ساله به بالا در شهرها با متوسط زمان 11 ساعت و 42 دقیقه در شبانه روز به فعالیت‌های «رسیدگی و خودمراقبتی» اختصاص دارد.

اعتمادآنلاین| نتایج طرح «آمارگیری گذران وقت در تابستان 99»، حاکی از آن است که بیشترین فعالیت گذران وقت جمعیت 15 ساله به بالا در شهرها با متوسط زمان 11 ساعت و 42 دقیقه در شبانه روز به فعالیت‌های «رسیدگی و خودمراقبتی» اختصاص دارد و پس از آن فعالیت ‌های مربوط به «فرهنگ»، «فراغت»، «رسانه‌های گروهی» و «تمرین‌های ورزشی» با متوسط زمان 4 ساعت و 13 دقیقه در شبانه روز بیشترین فعالیت گذران وقت این جمعیت است. در این بین متوسط گذران وقت برای «یادگیری» تنها 10 دقیقه است.

 

طرح آمارگیری گذران وقت با هدف دستیابی به شیوه گذران وقت افراد جامعه، شناخت نوع و مدت زمان فعالیتهای انجام شده توسط آنها، برای سومین دوره در فصل پاییز و زمستان 1398 و بهار و تابستان 1399 در نقاط شهری کشور اجرا شد. گزارش حاضر به نتایج این طرح در تابستان اختصاص دارد که مرکز آمار ایران آن را استخراج کرده است. اجرای این طرح در دومین هفته شهریور ماه به مدت 8 روز اجرا شد. نوع آمارگیری این طرح نمونه گیری است و جامعه آماری طرح، خانوارهای معمولی ساکن و گروهی ساکن در نقاط شهری کشور هستند. در این آمارگیری جمع آوری اطلاعات خانوار توسط مامور آمارگیر به صورت حضوری و اطلاعات فردی توسط افراد خانوار به روش خود تکمیلی انجام می شود.

 

در ادامه بخشی از این طرح آمده است.

 

به گزارش ایسنا، مطابق با نتایج این آمارگیری در تابستان 99، زنان بالای 15 سال، 11 ساعت و 52 دقیقه در یک شبانه روز را صرف رسیدگی و خودمراقبتی ( شامل خوابیدن، خوردن و آشامیدن، مراقبتهای بهداشتی ـ پزشکی، سفر مرتبط با فعالیتهای رسیدگی و خودمراقبتی و ..) و 4 ساعت و 48 دقیقه از وقت خود را صرف خدمات خانگی بدون مزد برای اعضا خانوار و خانواده می‌کنند. مردان نیز 11 ساعت و 31 دقیقه از وقت خود را در یک شبانه روز به رسیدگی و خودمراقبتی و 5 ساعت و 21 دقیقه را به اشتغال و فعالیت‌های مرتبط با مزد (شامل اشتغال در شرکتها، نهادهای دولتی و مؤسسات غیرانتفاعی، اشتغال در بنگاه های اقتصادی خانگی تولید کالا، ارائه خدمات، فعالیتهای فرعی و وقفه های مرتبط با شغل، جستجوی شغل، راه اندازی شغل، سفر و تردد مرتبط با شغل و ...) اختصاص می‌دهند.

 

15 تا 29 ساله ها در تابستان روزانه بیش از 11.5 ساعت صرف رسیدگی و خودمراقبتی کردند.

 

همچنین متوسط زمان سپری شده برای رسیدگی و خودمراقبتی در یک شبانه روز زنان 15 تا 29 ساله ، 12 ساعت و 3 دقیقه است  در حالی که گذران وقت این فعالیت‌ها برای مردان 15 تا 29ساله به 11 ساعت و 46 دقیقه می‌رسد.

 

متوسط زمانی که زنان و مردان 15 ساله به بالای شاغل صرف رسیدگی و خودمراقبتی می‌کنند 10ساعت و 45 دقیقه است درحالی که همین جمعیت تنها 1 دقیقه صرف مطالعه می‌کنند.


همچنین در دسته بندی دیگری افراد بالای 15 سال بی سواد طی یک شبانه روز 12 ساعت و 44 دقیقه را صرف رسیدگی و خود مراقبتی، 4 ساعت و 27 دقیقه را صرف فرهنگ، فراغت، رسانه‌های گروهی و تمرین‌های ورزشی (شامل بازدید از رویدادهای/ مکانهای فرهنگی، تفریحی و ورز شی، سرگرمیها، شرکت در ورزشها، ا ستفاده از ر سانه های گروهی، مطالعه در اوقات فراغت، تما شای تلویزیون، گوش دادن به رادیو، سفر مرتبط با فرهنگ، فراغت، رسانه های گروهی و تمرین های ورزشی و ...) می‌کنند و هیچ ساعتی را به یادگیر اختصاص نمی‌دهند.

 

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران؛ افراد بالاتر از 15 سال باسواد نیز 11 ساعت و 34 دقیقه را به رسیدگی و خودمراقبتی و تنها 11 دقیقه را صرف یادگیری می‌کنند.

 

بررسی این الگو نشان می‌دهد افراد بی‌سواد و با سواد بالای 15 سال پس از رسیدگی و خودمراقبتی بیشترین وقت خود را به فعالیت‌های فراغت، رسانه‌های گروهی و تمرین‌های ورزشی اختصاص می‌دهند.

 

 افراد بالای 15 سال در روزهای تعطیل تابستان 99 حدود یک ساعت بیشتر زمان صرف رسیدگی و خود مراقبتی می‌کنند به طوری که در روزهای تعطیل 12 ساعت و 14 دقیقه و در روزهای غیر تعطیل 11 ساعت و 37 دقیقه متوسط زمانی است که به رسیدگی و خودمراقبتی می پردازند.

 

و اما مجردها تابستان خود را چگونه گذراندند؟

 

اما  مجردین پس از رسیدگی و خودمراقبتی بیشترین زمان خود را صرف فرهنگ، فراغت، رسانه‌های گروهی و تمرین‌های ورزشی می‌کنند و پس از آن به اشتغال و فعالیت‌های مرتبط با آن می پردازند.


درحالی که متاهلین پس از رسیدگی و خودمراقبتی به طور تقریبی متوسط زمان یکسانی را به فعالیت‌های مربوط با فرهنگ، فراغت، رسانه‌های گروهی، تمرین‌های ورزشی و خدمات خانگی بدون مزد برای اعضای خانواده و خانوار و اشتغال و فعالیت‌های مرتبط با مزد صرف می‌کنند.

 

همچنین متوسط زمان انجام فعالیت‌های فرهنگ، فراغت، رسانه‌های گروهی و تمرین‌های ورزشی در فضای مجازی برای افراد بالا 15 سال 34 دقیقه در شبانه روز است و این افراد تنها 2 دقیقه زمان برای یادگیری در فضای مجازی صرف می‌کنند.

 

منبع: ایسنا

اعتمادآنلاین را در تلگرام دنبال کنید: https://t.me/EtemadOnline
موضوعات مرتبط
دیدگاه ها