1/28/2021
پنج شنبه، ۰۹ بهمن ۱۳۹۹
چقدر چک‌ عادی و رمزدار در بازار ایران وجود دارد؟

چقدر چک‌ عادی و رمزدار در بازار ایران وجود دارد؟

در مهرماه امسال در کـل کشـور حـدود 673 هـزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی معادل 137 هزار و 300 میلیارد تومان وصول شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 1.9 درصد کاهش و 4.5 درصد افزایش داشته است.

اعتمادآنلاین| از 332 هزار و 900 میلیارد تومان چک وصول شده در مهر ماه امسال 58.8 درصد آن مربوط به چک‌های عادی است که  41.2 درصد دیگر آن را نیز چک‌های رمزدار تشکیل می‌دهند.

 

مجموع چک‌های مبادله شده در مهر سالجاری به هشت میلیون و 900 هزار فقره رسید که ترکیبی از انواع چک از جمله عادی، رمرزدار و... را تشکیل می‌دهد.

 

جدیدترین آمار بانک مرکزی بیانگر این است که از مجموع چک‌های مبادله شده بیش از هشت میلیون و 100 هزار فقره وصول شده که از این تعداد بالغ بر 8.1 میلیون فقره عادی و حدود 0.6 میلیون فقره رمز دار بوده است بنابراین، در کل کشور 92.7 درصد از کل چک‌های وصولی را چک‌های عادی و 7.3 درصد را چک‌های رمز دار تشکیل می‌دهند.

 

از نظر مبلغی نیز، از 332 هزار و 900 میلیارد تومان چک‌های وصولی در کل کشور بیش از 195 هزار و 600 میلیارد تومان برای چک‌های عادی و حدود 137 هزار و 300 میلیارد تومان خاص چک‌های رمزدار بوده است. بر این اساس، در کل کشور 58.8 درصد از کل مبلغ چک‌های وصولی را چک‌های عادی و 41.2 درصد دیگر را چک‌های رمزدار به خود اختصاص داده‌اند.

 

طبق این گزارش، در مهرماه امسال در کـل کشـور حـدود 673 هـزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی معادل 137 هزار و 300 میلیارد تومان وصول شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 1.9 درصد کاهش و 4.5 درصد افزایش داشته است.

 

در ماه مورد بررسی، در استان تهران بالغ بر 190 هزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی بـیش از 77 هزار و 800 میلیارد تومان وصول شد که در این ماه، 46.9 درصد از تعداد چک‌های رمزدار وصولی در سه استان تهـران (29.9 درصـد)، اصفهان و خراسان رضوی (هر کدام 8.5 درصد) وصول شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استانها دارا بوده‌اند.

 

همچنــین 68.1 درصــد از ارزش چــک‌هــای فــوق در اســتان‌هــای تهــران (56.7 درصــد)، اصفهان (5.8 درصد) و خراسان رضوی (5.6رصد) وصول شده است.

 

در این بین لازم است بدانید که چک‌های عادی به چک‌هایی گفته می‌شود که اشخاص به حساب جاری خود صادر کرده و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. گیرنده وجه چک ممکن است خود صادرکننده و یا حامل آن بوده و یا چک در وجه شخصی معین و یا به حواله کرد آن صادر شده باشد.

 

علاوه براین، چک‌های رمزدار چک‌هایی هستند که بنا به درخواست مشتری و به نام اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط بانک به عهده همان بانک و یا شعب آن و همچنین می‌توانند بر عهده سایر بانک‌ها تحت عنوان چک رمزدار بین بانکی صادر شود. این قبیل چک‌ها جهت تسهیل و تسریع در نقل و انتقال وجوه بین بانکی صادر شده و پرداخت وجه آن توسط بانک صادرکننده تضمین می‌شود.

 

منبع: ایسنا

اعتمادآنلاین را در تلگرام دنبال کنید: https://t.me/EtemadOnline
موضوعات مرتبط
دیدگاه ها