2/25/2021
پنج شنبه، ۰۷ اسفند ۱۳۹۹
دوسوم از احکام بودجه سال 98 ناقص و یا فاقد عملکرد بوده است
مهرداد بذرپاش، رئیس دیوان محاسبات:

دوسوم از احکام بودجه سال 98 ناقص و یا فاقد عملکرد بوده است

رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به گزارش تفریغ بودجه سال 98، گفت: آمار نشان می‌دهد که حدود دو سوم از احکام بودجه یا ناقص عمل شده و یا فاقد عملکرد بوده است.

اعتمادآنلاین| رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به گزارش تفریغ بودجه سال 98، گفت: آمار نشان می‌دهد که حدود دو سوم از احکام بودجه یا ناقص عمل شده و یا فاقد عملکرد بوده است.


مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کشور در حاشیه نشست امروز کمیسیون عمران مجلس، گفت: در نشست امروز کمیسیون عمران، گزارش دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه سال 1398 و نحوه تحقق اعتبارات مورد بررسی و بحث قرار گرفت.

 

رئیس دیوان محاسبات کشور ادامه داد: بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال 1398، 24 درصد از احکام بودجه در سال 98 فاقد عملکرد بوده، حدود 34 درصد از احکام عملکرد کامل داشته و حدود 44 درصد از احکام عملکرد ناقص داشته است. این آمار نشان می دهد که حدود دو سوم از احکام بودجه یا ناقص عمل شده و یا فاقد عملکرد بوده است.

 

بذرپاش گفت: گزارش تفریغ بودجه سال 1398 نشان می دهد که در لایحه بودجه سال 1400 باید اصلاحات جدی در حوزه احکام تکراری، احکام فاقد عملکرد و تأکید بر احکام محقق شده صورت گیرد.

 

وی ادامه داد: خوشبختانه در شرایط کنونی اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1400 می تواند در بررسی جزء به جزء مواد این لایحه از گزارش تفریغ بودجه استفاده کنند تا نواقص به صورت کلی مشخص شود، از طرف دیگر دیوان محاسبات به دنبال آن است که تا دو هفته آینده، گزارش وضعی درباره عملکرد بودجه سال 99 ارائه کند.

 

منبع: تسنیم

اعتمادآنلاین را در تلگرام دنبال کنید: https://t.me/EtemadOnline
موضوعات مرتبط
دیدگاه ها