5/15/2021
شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
در «اعتمادآنلاین» ببینید:

درسگفتار اندیشه سیاسی غرب مدرن: از ماکیاوللی تا هابرماس (جلسه اول- بخش سوم و پایانی)

مبانی و منازعات در سیاست مدرن/ اخلاق و سیاست
بسیاری از فیلسوفان سیاسی متأخر فلسفه سیاسی خود را بر اساس نوعی اخلاقیات تأسیس می‌کنند، اما دیگران ادعا می‌کنند سیاست ذاتاً غیراخلاقی یا فاقد وجه اخلاقی است؛ یعنی گاهی اوقات کار درست در سیاست به لحاظ اخلاقی اشتباه است. عده‌ای دیگر در وجود هر گونه سیاست یا اصل اخلاقی «درست» که عینی و جهان شمول باشد تردید می‌کنند زیرا اعتبار آنها را نسبی و وابسته به جامعه و فرهنگ می‌دانند.

اعتمادآنلاین| سیاست رابطه پیچیده‌ای با اخلاق دارد که فی‌نفسه مجادله‌برانگیز است.

 

بسیاری از فیلسوفان سیاسی متأخر فلسفه سیاسی خود را بر اساس نوعی اخلاقیات تأسیس می‌کنند، اما دیگران ادعا می‌کنند سیاست ذاتاً غیراخلاقی یا فاقد وجه اخلاقی است؛ یعنی گاهی اوقات کار درست در سیاست به لحاظ اخلاقی اشتباه است. عده‌ای دیگر در وجود هر گونه سیاست یا اصل اخلاقی «درست» که عینی و جهان شمول باشد تردید می‌کنند زیرا اعتبار آنها را نسبی و وابسته به جامعه و فرهنگ می‌دانند.

 

موضوعات این بخش:

 

- تعارض اخلاق و سیاست
- واقع‌گرایی اخلاقی و نسبی‌گرایی اخلاقی
- دوره‌های اندیشه سیاسی غرب

اعتمادآنلاین را در تلگرام دنبال کنید: https://t.me/EtemadOnline
موضوعات مرتبط
دیدگاه ها