6/5/2020
جمعه، ۱۶ خرداد ۱۳۹۹
افرادی که به احکام بازپرس بازداشت شده دادسرای رسانه شکایت دارند؛ باید به کجا بروند؟
نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس:

افرادی که به احکام بازپرس بازداشت شده دادسرای رسانه شکایت دارند؛ باید به کجا بروند؟

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفت: اگر احکامی در شعبه مرتبط با بازپرس بازداشت شده دادسرای رسانه وجود دارد که در مرحله بدوی قطعی شده و کسی نسبت به آن اعتراض دارد، به رئیس قوه قضائیه مراجعه کند و اگر تشخیص بدهند که خلاف شرع است، با کمیسیون قضایی مکاتبه کنند تا این موضوع را رسیدگی کنیم.

اعتمادآنلاین| حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در پاسخ به سوالی در رابطه با بازداشت بازپرس دادسرای رسانه که در روزهای اخیر به اتهام فساد اقتصادی دستگیر شده است و همچنین این امر اعتراض فعالان سیاسی و رسانه‌ای را در پی داشته است که باید احکام صادره از سوی این فرد مجددا بازنگری و مورد بررسی قرار بگیرند، گفت: اگر احکامی که این بازپرس صادر کرده بودند، به صورت بدوی بوده است؛ طبیعتا، در دادگاه تجدید نظر قابل رسیدگی مجدد نیست؛ چرا که آن احکام صادره رسیدگی و مورد بررسی واقع شده‌است.

 

وی در ادامه افزود: اصولا، دادگاه‌ها یک ترکیبی دارند، و وقتی که پرونده‌ای در یک شعبه به آن رسیدگی می‌شود و آن فرضا شعبه بدوی است که به آن اعتراض می‌کنند، بنابراین به شعبه تجدید نظر ارجاع می‌شود که به طبع به آن رسیدگی مجدد شده است؛ بنابراین این پرونده‌ها دیگر قابل رسیدگی مجدد نیستند.

 

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت: اگر احکامی در آن شعبه وجود دارد که در مرحله بدوی قطعی شده است؛ بنابراین اگر کسی در این رابطه اعتراضی دارد، می‌تواند به رئیس قوه قضائیه مراجعه کند و اگر تشخیص بدهند که خلاف شرع است، با کمیسیون قضایی مکاتبه کنند تا ما به این موضوع را رسیدگی کنیم.

 

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس اظهار کرد: ما مکاتباتی را با رئیس قوه قضائیه در رابطه با رسیدگی به این پرونده‌ها انجام می‌دهیم، تا اینکه اعمال ماده 477 شود و اما اگر هم قابلیت اعمال ماده 476 را داشته باشند، که با دیوان عالی کشور در این باره مکاتباتی را انجام می‌دهیم.

 

منبع: خانه ملت

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها