صدور و تمدید کارت بازرگانی صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی نکردند ممنوع شد+ سند | اعتمادآنلاین
9/24/2020
پنج شنبه، ۰۳ مهر ۱۳۹۹
صدور و تمدید کارت بازرگانی صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی نکردند ممنوع شد+ سند

صدور و تمدید کارت بازرگانی صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی نکردند ممنوع شد+ سند

کارت بازرگانی صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی نکرده باشند حداکثر تا 31 شهریور ماه تعلیق می شود.

اعتمادآنلاین|  وضعیت کارت های بازرگانی که تعهدات ارزی خود را انجام نداده اند تعیین تکلیف شد.

 

 بر اساس این گزارش حمیدزاد بوم رئیس کل سازمان توسعه تجارت در نامه ای اعلام کرد: حسب جلسات ششمین و هفتمین کارگروه پایش سوءرفتار تجاری و در راستای اجرای بند 4 تصمیمات جلسه 152 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مبنی بر ایجاد ساز و کارهای تشویقی و تنبیهی لازم جهت بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان دارای تعهد ارزی و همچنین بسته سیاستی نحوه رفع تعهد ارزی ارز صادراتی ایفا نشده سالهای 97 و 98 بانک مرکزی مورخ 25 تیرماه سال 99 تصمیمات کارگروه طبق شرح زیر ارسال می گردد.

 

نامه وزارت صمت

 

1- بانک مرکزی فهرست افراد دارای تعهدات ارزی تا پایان تیرماه 99 را مطابق نامه شماره 99/100/2529 مورخ 9 اردیبهشت 99 به دبیرخانه کارگروه ارسال نماید.

 

2- باعنایت به ارسال لیست بانک مرکزی کارت بازرگانی افراد دارای تعهدات ارزی مطابق جدول ذیل تعلیق می گردد.

 

3- صدور و تمدید کارت بازرگانی برای کلیه اسامی معرفی شده کمتر از 70 درصد ایفای تعهدات ارزی بانک مرکزی تا زمان رفع تعهدات ممنوع می باشد.

 

4- در خصوص واحدهای تولیدی مقرر گردید تا آخرین وضعیت ایفای تعهدات ارزی واحدها از بانک مرکزی تا تاریخ 31 شهریور 997 و در اولین جلسه کارگروه مطرح و در خصوص تعلیق یا ابطال کارت اتخاذ تصمیم گردد.

 

نامه وزارت صمت

 

منبع: فارس

اعتمادآنلاین را در تلگرام دنبال کنید: https://t.me/EtemadOnline
موضوعات مرتبط
دیدگاه ها