1/27/2020
دوشنبه، ۰۷ بهمن ۱۳۹۸

فوران مهیب آتش‌فشان در «فیلیپین»

فوران آتشفشان «تال‌» در استان «باتانگاس» فیلیپین موجب بارش خاکستر آتشفشانی سر مردم منطقه شده است.

اعتمادآنلاین| فوران آتشفشان «تال‌» در استان «باتانگاس» فیلیپین موجب بارش خاکستر آتشفشانی سر مردم منطقه شده است.

 

آتش‌ فشان

 

آتش‌ فشان

 

آتش‌ فشان

 

آتش‌ فشان

 

آتش‌ فشان

 

آتش‌ فشان

 

آتش‌ فشان

 

آتش‌ فشان

 

آتش‌ فشان

 

آتش‌ فشان

 

آتش‌ فشان

 

منبع: منابع خارجی

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها